ขำสำอางค์ จ.; ชูตินันทน์ อ. การกำหนดเหตุฉกรรจ์สำหรับการกระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคลากรทางการแพทย์. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ฺBangkok, Thailand, v. 11, n. 1, p. 26–43, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260113. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.