ทองรัตนะ อ. . .; ลิปิพันธ์ จ. ความรับผิดทางอาญาในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบประกันสังคม. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ฺBangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 111–128, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260858. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.