อุปลาบัติ ส.; โชคเหมาะ ร. การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการซึ่งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ฺBangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 33–47, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260977. Acesso em: 31 พ.ค. 2024.