เปรมประเสริฐ ณ. . .; โชคเหมาะ ภ. . แนวทางกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการนำวิธีการทำงานที่บ้านมาใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ฺBangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 93–110, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260991. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.