ทรรทุรานนท์ อ.; ทิพย์มณี พ. การใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัด . PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ฺBangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 18–32, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/261524. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.