ศรีวรรณู ส.; พิพัฒนกุล ไ.; เลื่อนฉวี อ. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสกรณีแยกกันอยู่ก่อนการหย่า. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ฺBangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 52–69, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/261640. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.