เพชรสังข์ ภ.; ชูตินันทน์ ร. ปัญหาการคุกคามทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ฺBangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 63–78, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/266634. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.