ทวีชัยการ ส. การออกแบบกฎหมายและมาตรการในการกำกับดูแลการประกันภัยในยุคดิจิทัล. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ฺBangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 80–91, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/271096. Acesso em: 31 พ.ค. 2024.