เขียวทอง สุธาสินี, และ ชูตินันทน์ อัจฉรียา. 2022. “ปัญหาการตีความคำว่ากระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 11 (1). ฺBangkok, Thailand:13-25. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260104.