ขำสำอางค์ จักรภัทร, และ ชูตินันทน์ อัจฉรียา. 2022. “การกำหนดเหตุฉกรรจ์สำหรับการกระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคลากรทางการแพทย์”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 11 (1). ฺBangkok, Thailand:26-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260113.