เพชรสังข์ ภคพร, และ ชูตินันทน์ รศ.อัจฉรียา. 2023. “ปัญหาการคุกคามทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 12 (1). ฺBangkok, Thailand:63-78. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/266634.