ทวีชัยการ สุทธิพล. 2023. “การออกแบบกฎหมายและมาตรการในการกำกับดูแลการประกันภัยในยุคดิจิทัล”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 12 (2). ฺBangkok, Thailand:80-91. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/271096.