[1]
เขียวทอง ส. และ ชูตินันทน์ อ., “ปัญหาการตีความคำว่ากระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย”, LAWPRIDI_DPU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 13–25, ก.ค. 2022.