[1]
ขำสำอางค์ จ. และ ชูตินันทน์ อ., “การกำหนดเหตุฉกรรจ์สำหรับการกระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคลากรทางการแพทย์”, LAWPRIDI_DPU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 26–43, ก.ค. 2022.