เขียวทอง ส., และ ชูตินันทน์ อ. “ปัญหาการตีความคำว่ากระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2022, น. 13-25, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260104.