ขำสำอางค์ จ., และ ชูตินันทน์ อ. “การกำหนดเหตุฉกรรจ์สำหรับการกระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคลากรทางการแพทย์”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ปี 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2022, น. 26-43, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260113.