[1]
ศลโกสุม ส. 2020. กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาสู่ความสำเร็จ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 10–17.