[1]
สุทธินนท์ จ. 2021. การทับศัพท์คำยืมภาษาอังกฤษสองพยางค์ในข้อความโฆษณาสินค้าของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 34–44.