[1]
ถาปินตา เ. 2021. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสินค้าแปรรูปเกษตรยาหม่องเสลดพังพอน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 70–78.