[1]
เฉียน จ. และ มีสอน ป. 2022. การศึกษาเพื่อการเรียนรู้แนวเพลงยอดนิยมโดยใช้ทักษะของเดวีส์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันศิลปะต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 11, 2 (ธ.ค. 2022), 13–22.