[1]
ภิรมย์อ้น .พ., เจริญอาภรณ์วัฒนา ป. และ ชูชื่น ร. 2023. ตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 12, 1 (มิ.ย. 2023), 112–117.