[1]
กลิ่นทอง เ. , ธรรมชาลัย อ. และ ธนาบวรพาณิชย์ ณ. 2023. แนวทางการจัดการการให้บริการผู้สูงอายุติดเตียงในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 12, 1 (มิ.ย. 2023), 21–37.