(1)
ถาปินตา เ. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสินค้าแปรรูปเกษตรยาหม่องเสลดพังพอน. NBU 2021, 10, 70-78.