(1)
ภิรมย์อ้น . พ.; เจริญอาภรณ์วัฒนา ป.; ชูชื่น ร. ตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา. NBU 2023, 12, 112-117.