(1)
กลิ่นทอง เ. .; ธรรมชาลัย อ. . .; ธนาบวรพาณิชย์ ณ. แนวทางการจัดการการให้บริการผู้สูงอายุติดเตียงในประเทศไทย. NBU 2023, 12, 21-37.