เฉียน จ.; มีสอน ป. . การศึกษาเพื่อการเรียนรู้แนวเพลงยอดนิยมโดยใช้ทักษะของเดวีส์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันศิลปะต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 11, n. 2, p. 13–22, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/263175. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.