กลิ่นทอง เ. .; ธรรมชาลัย อ. . .; ธนาบวรพาณิชย์ ณ. แนวทางการจัดการการให้บริการผู้สูงอายุติดเตียงในประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, Bangkok, Thailand, v. 12, n. 1, p. 21–37, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/NBU/article/view/266206. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.