[1]
นิเวศน์ อ. . ., “แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของคนงานรายวันชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา”, NBU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 193–202, มิ.ย. 2021.