[1]
สุทธินนท์ จ., “การทับศัพท์คำยืมภาษาอังกฤษสองพยางค์ในข้อความโฆษณาสินค้าของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในประเทศไทย”, NBU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 34–44, ธ.ค. 2021.