[1]
ถาปินตา เ., “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสินค้าแปรรูปเกษตรยาหม่องเสลดพังพอน”, NBU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 70–78, ธ.ค. 2021.