[1]
บุญลือ ส. ., “เมตาเวิร์สสำหรับการศึกษา: การเชื่อมต่อระหว่างจักรวาลนฤมิตกับโลกความจริงของการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบดื่มด่ำ”, NBU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 9–16, มิ.ย. 2022.