[1]
ภิรมย์อ้น . พ., เจริญอาภรณ์วัฒนา ป., และ ชูชื่น ร., “ตัวแบบกิจกรรมการพัฒนาองค์กรของร้านขายยาในเมืองพัทยา”, NBU, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 112–117, มิ.ย. 2023.