[1]
กลิ่นทอง เ. ., ธรรมชาลัย อ. . ., และ ธนาบวรพาณิชย์ ณ., “แนวทางการจัดการการให้บริการผู้สูงอายุติดเตียงในประเทศไทย”, NBU, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 21–37, มิ.ย. 2023.