[1]
ธีระเชาวพัฒน์ฐ. and เจริญกุลน. 2018. แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STUDENT AFFAIRS OF SCHOOLS UNDER THE ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 697-711.