[1]
เพชรนทีส. and ศิริภิรมย์ว. 2018. สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND. An Online Journal of Education. 11, 4 (Dec. 2018), 804-819.