(1)
เพชรนทีส.; ศิริภิรมย์ว. สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND. OJED 2018, 11, 804-819.