ธีระเชาวพัฒน์ฐ.; เจริญกุลน. แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STUDENT AFFAIRS OF SCHOOLS UNDER THE ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 697-711, 20 Dec. 2018.