[1]
อิทธิพงศ์จ. and อุสาโหช., “แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 637-652, Dec. 2018.