[1]
ธีระเชาวพัฒน์ฐ. and เจริญกุลน., “แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STUDENT AFFAIRS OF SCHOOLS UNDER THE ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 697-711, Dec. 2018.