[1]
เพชรนทีส. and ศิริภิรมย์ว., “สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND”, OJED, vol. 11, no. 4, pp. 804-819, Dec. 2018.