1.
ธีระเชาวพัฒน์ฐ, เจริญกุลน. แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STUDENT AFFAIRS OF SCHOOLS UNDER THE ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND. OJED [Internet]. 2018Dec.20 [cited 2020Sep.27];11(4):697-11. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161362