[1]
นิธิกิตติ์สุขเกษม พ. 2021. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน: การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 4, 8 (พ.ย. 2021), 24–38.