[1]
ไก่แก้ว เ. 2021. เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 4, 8 (พ.ย. 2021), 115–125.