[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. 2020. การศึกษาผลการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมร่วมกับการอบคืนตัวรอยเชื่อม ต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ST37. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 3, 6 (ธ.ค. 2020), 14–26.