[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. 2020. การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 3, 6 (ธ.ค. 2020), 141–162.