[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. 2020. เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 4, 7 (ธ.ค. 2020), 17–24.