[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. 2020. ออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 4, 7 (ธ.ค. 2020), 25–38.