[1]
เรือนคำ ณ. 2021. เครื่องคัดแยกชิ้นงาน 3 ระดับ อัตโนมัติบนสายพานลำเลียง. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 5, 9 (มิ.ย. 2021), 138–155.