[1]
พรมบุตร ย. 2022. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ CVT แบบรีโมทคอนโทรล. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3. 6, 11 (ก.ค. 2022), 154–166.