(1)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุด. T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 2020, 3, 94-106.